Natalia

Nikt nie inspiruje mnie tak, jak dzieci. Każde spotkanie z nimi jest dla mnie niezwykle pouczające. Dlatego, mimo braku wykształcenia pedagogicznego, towarzyszę dzieciom w bardzo różnych rolach od wielu lat. Początkowo jako ochotniczka w szkolnej świetlicy, później jako wolontariuszka w domu dziecka i niania, niedawno również tutorka w Fundacji Chlebem i Solą.

W relacji z dzieckiem staram się być zarówno uczącą kompanką, jak i uczennicą. Proces wychowawczy traktuję jako akt filozoficzny, w którym rolą nauczyciela/lki jest odkrywanie wraz z dzieckiem sposobów bycia w świecie i dróg do rozumienia tego, kim jest, przy jednoczesnym wskazaniu, że nie istnieją żadne gotowe odpowiedzi. Te wypracowują się dopiero we wspólnym procesie, w wymianie.

Głęboko wierzę w równy dialog i dziecięce kompetencje. W swoim podejściu staram się splatać moc intuicji, pedagogikę korczakowską oraz założenia porozumienia bez przemocy.

Poza miłością do dzieci, lubię się lenić, czytać i współbyć z pozaludzką przyrodą – z chrząszczami, robakami i błotkiem.

Jestem współtwórczynią Fundacji Różowa Skrzyneczka oraz Sklepu Galeria Karowa.