English speaking teacher in nursery and kindergarten

Miejsce pracy: Zielona Wieża Bielany

Ul. Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa

We created the Democratic Montessori Nursery and Preschool “Zielona Wieża” http://zielonawieza.edu.pl/en/, because we were dreaming of a place where children would be able to grow and develop in an atmosphere of respect for their subjectivity and freedom, where they would not be objects of any imposed curriculum but would be treated as people, members of the community created by us to assist them on the way to independence and development.

Currently we are searching for:

English speaking teacher in nursery and kindergarten

The offer includes:

  • full time contract (possibly a minimum of 3 days a week)
  • salary to be discussed with the candidate

Who are we looking for?

Required qualifications:

  • experience in working with children
  • knowledge of the Montessori educational approach and NVC (Nonviolent Communication)
  • getting joy and inspiration from working with children
  • sharing our values, in particular: trusting children - their competence and abilities, openness to dialogue with children and searching for solutions which most adequately address the needs of children and adults (instead of punishments and awards)
  • availability and openness to continuous improvement
  • great inner peace and curiosity about the world :)

How to apply?

If you would like to become acquainted with us in the recruitment process, send us your CV and explain why “Zielona Wieża” is a place for you.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych (*skreśl, jeśli nie wyrażasz zgody na przyszłe rekrutacje):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż określone w art. 221 §1 kodeksu pracy, zawartych w moim CV i liście motywacyjnym, przez Zielona Wieża Sp. z o.o., w celu prowadzenia rekrutacji, w ramach której aplikuję oraz w celu uwzględnienia mojej kandydatury w innych rekrutacjach przeprowadzanych przez wskazany podmiot do końca upływu 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym aplikuję*. Potwierdzam, że jestem świadoma/y przysługującego mi prawa cofnięcia zgody.

Jeśli chcesz nas bliżej poznać w procesie rekrutacji, prześlij nam swoje CV i napisz, dlaczego uważasz że Zielona Wieża to miejsce dla Ciebie.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż określone w art. 221 §1 kodeksu pracy, zawartych w moim CV i liście motywacyjnym, przez Zielona Wieża Sp. z o.o., w celu prowadzenia rekrutacji, w ramach której aplikuję oraz w celu uwzględnienia mojej kandydatury w innych rekrutacjach przeprowadzanych przez wskazany podmiot do końca upływu 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym aplikuję*. Potwierdzam, że jestem świadoma/y przysługującego mi prawa cofnięcia zgody.

Poniżej znajdziesz informacje nt. ochrony Twoich danych osobowych:

http://zielonawieza.edu.pl/ochrona_danych_osobowych_informacja_dla_kandydatow.docx