Pedagog specjalny – cień dziecka

Stworzyliśmy Zieloną Wieżę – demokratyczne przedszkole Montessori, ponieważ marzyliśmy o miejscu budowanym w partnerstwie i porozumieniu z dziećmi, takim, w którym dzieci będą mogły:

 • wzrastać i rozwijać się w atmosferze szacunku dla ich podmiotowości i wolności
 • nabywać te umiejętności, które rzeczywiście są im potrzebne i przydatne w życiu, jednocześnie dobrze się bawiąc
 • być inspirowane przez dorosłych-przewodników, którzy aktywnie włączają się w ich rozwój, pokazują świat wokół, jednocześnie nie narzucając swojej woli

Po czym poznasz, że będziesz pasować do naszego zespołu?

 • Posiadasz kierunkowe wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki
 • Podążasz ścieżką NVC (Porozumienia Bez Przemocy) lub inną, w której ważne są dla Ciebie:
  • połączenie z samym sobą oraz z innymi
  • szukanie rozwiązań, które służą wszystkim stronom
  • dialog i porozumienie
  • szacunek dla podmiotowości i wyborów innych osób, a szczególnie dzieci
  • uważność i bycie tu-i-teraz
 • Ufasz że dziecko, jak każda istota żywa, samo jest w stanie uczyć się przez podejmowanie własnych decyzji
 • Masz podejście niedyrektywne
 • Lubisz bawić się z dziećmi 🙂

Dodatkowo, mile widziane jest jedno z:

 • znajomość założeń i wartości na których opiera się NVC (Porozumienie Bez Przemocy) i chęć podążania tą ścieżką w życiu
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – jako cień dziecka lub nauczyciel wspomagający
 • znajomość lub otwartość na naukę pedagogiki Montessori, edukacji demokratycznej

Oferujemy:

 • pracę na pełny etat, ewent. możliwość zatrudnienia w wymiarze ¾ etatu
 • pracę jako dodatkowy nauczyciel – cień dziecka z zespołem Aspergera (wysokofunkcjonujący chłopiec)

Wspólnie tworzymy tu optymalne warunki do rozwoju – zarówno dzieci, jak i dorosłych:

 • bogata baza materiałów edukacyjnych, literatura polsko i anglojęzyczna
 • dofinansowywane kursy, szkolenia, konferencje, a nawet studia – w tym Montessori, NVC, pierwsza pomoc
 • bieżące wsparcie psychologa oraz trenera Porozumienia Bez Przemocy