ZAPISZ DZIECKO

Rekrutacja na nowy rok zajęć

OTWÓRZ PRZEDSZKOLE

Zajrzyj do naszej szkoły

Zielona Wieża

Przedszkole i żłobek oparte na zasadach rodzicielstwa bliskości, porozumienia
bez przemocy
(NVC), pedagogiki Montessorii, edukacji demokratycznej i wartościach
promowanych przez Jespera Juula.

Niezwykłe przedszkole

Zielona Wieża nie jest zwykłym przedszkolem ani zwykłym żłobkiem. Tworzymy miejsce, w którym dzieci nie są przedmiotem żadnego programu. Nie oczekujemy od nich nabycia takich lub innych umiejętności w określonym czasie. Nie osaczamy ich gąszczem zajęć dodatkowych, które mają uczynić z nich „młodych geniuszy”.

Idee, które nas inspirują

Najwięcej zaczerpnęliśmy z nurtów: Rodzicielstwa Bliskości (Attachment Parenting), Porozumienia bez Przemocy (Non-violent Communication), Edukacji Demokratycznej, Pedagogiki Marii Montessori, Wartości promowanych przez Jespera Juula

Jak uczymy

Żaden nurt i podejście pedagogiczne nie jest jednak dla nas dogmatem. Dogmatem jest dla nas szacunek dla podmiotowości i wolności drugiego człowieka – dziecka, które znajdzie się z nami w Zielonej Wieży.

Zielona Wieża

Jesteśmy zespołem doświadczonych nauczycieli i opiekunów kierujących się przede wszystkim szacunkiem dla wolności i podmiotowości dzieci.

Widzimy dużą wartość w różnorodności naszego zespołu, z której pełnymi garściami czerpią dzieci. Wychodzimy z założenia, że nauczyciel jest swoim narzędziem pracy i aby mógł wspierać dzieci samego siebie i zespół, potrzebuje nieustannie dbać o swój rozwój. Mocno wierzymy w to, że naszymi najlepszymi nauczycielami są dzieci Jednak najwięcej uczymy się od nich samych, przez wnikliwą obserwację.

Cieszymy się, że możemy być uczestnikami tego fascynującego procesu, jakim jest indywidualny rozwój każdego Dziecka. Budujemy naszą społeczność w atmosferze życzliwości, otwartości i wzajemnej współpracy – do czego zapraszamy również Rodziców. Wierzymy, że najważniejszy dla dzieci jest przykład otaczających ich dorosłych, dlatego olbrzymi nacisk kładziemy na własny rozwój i spójność prezentowanych postaw i wartości.

Zielona Wieża

Prowadzimy program wsparcia dla tych, którzy chcieliby się podjąć wyzwania założenia własnego przedszkola (i żłobka), bazując na naszym doświadczeniu i wsparciu – razem z nami tworząc Sieć Zielonej Wieży w całej Polsce.

Zainteresowanych założeniem własnego przedszkola prosimy o kontakt mailowy.
Napisz kilka słów o sobie i załącz numer telefonu do dalszego kontaktu.

[email protected]