Niezwykłe przedszkole

Tutaj dzieci są po prostu ludźmi

Zielona Wieża nie jest zwykłym przedszkolem ani zwykłym żłobkiem. Tworzymy miejsce, w którym dzieci nie są przedmiotem żadnego programu. Nie oczekujemy od nich nabycia takich lub innych umiejętności w określonym czasie. Nie osaczamy ich gąszczem zajęć dodatkowych, które mają uczynić z nich „młodych geniuszy”.

Uważamy, że rozwojowi dzieci należy przede wszystkim nie przeszkadzać. Chcemy być przy dzieciach i wspierać je w odkrywaniu własnej drogi, a nie wyznaczać im jakąś według naszych wyobrażeń. Inspirować, a nie stymulować. Tworzyć ciekawe środowisko, pokazywać świat, a nie nauczać i nie popędzać. Wpajać wartości, ale przykładem, nie dydaktyką.

Od początku istnienia Zielonej Wieży czerpiemy z kilku nurtów pedagogicznych, każdy z nich rozkładając na czynniki pierwsze i przyjmując za swoje te elementy, które dzieciom dają ciekawe i wspierające środowisko a wychowawcom pomagają stać się lepszymi towarzyszami dzieci.

Od początku istnienia Zielonej Wieży czerpiemy z kilku nurtów pedagogicznych, każdy z nich rozkładając na czynniki pierwsze i przyjmując za swoje te elementy, które dzieciom dają ciekawe i wspierające środowisko a wychowawcom pomagają stać się lepszymi towarzyszami dzieci.

Idee, które nas inspirują

Najwięcej zaczerpnęliśmy z nurtów:

Rodzicielstwa Bliskości

Przede wszystkim wiarę w moc budowania prawdziwej relacji opartej na szacunku do drugiego człowieka, choćby bardzo jeszcze młodego.

Porozumienia bez Przemocy

Wolę dotarcia do potrzeb drugiego człowieka, zamiast formułowania żądań i ocen

Edukacji Demokratycznej

Przekonanie, że dzieci nie trzeba zachęcać do poznawania świata i nauki – wystarczy im tego nie utrudniać.

Pedagogiki Marii Montessori

Uważną obserwację i podążanie za aktualnymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami każdego dziecka.

Wartości promowanych przez Jespera Juula

Wartości proponowane przez Jespera Juula- równa godność, odpowiedzialność osobista, integralność i autentyczność.

Jak uczymy

Żaden nurt i podejście pedagogiczne nie jest jednak dla nas dogmatem. Jest nim szacunek dla podmiotowości i wolności drugiego człowieka – dziecka, które znajdzie się z nami w Zielonej Wieży.

Dużą wagę przywiązujemy do postawy proekologicznej i wieloaspektowego dbania o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem. Sięgamy po zdrową, wysokojakościową żywność ze sprawdzonych źródeł, stosujemy naturalne środki czystości, wspieramy ekologiczne rozwiązania. Pokazujemy dzieciom szeroki kontekst naszych działań – to, że jesteśmy częścią większej całości i że nasze wybory mają wpływ na to, w jakim świecie żyjemy.

Stałą aktywnością dnia jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu (o każdej porze roku – ponieważ wychodzimy z założenia, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania). Dysponujemy dużą, atrakcyjną salą do zabaw ruchowych, przystosowaną zarówno do zajęć zorganizowanych, np. Original Play, jak i swobodnego spędzania czasu według potrzeb i chęci Dziecka.

Każde nowo przybyłe Dziecko uczestniczy w indywidualnie zaplanowanym procesie adaptacji, w którym towarzyszy mu Rodzic – tak długo jak jest to potrzebne. Jesteśmy uważni i elastyczni, dostosowujemy otoczenie i działanie do konkretnego człowieka.

W grupach żłobkowych i przedszkolnych znajdują się dzieci w różnym wieku, dzięki czemu mają one możliwość nawiązywania i utrzymywania różnorodnych kontaktów społecznych. dzieci młodsze i starsze czerpią od siebie nawzajem. Uczą się gospodarowania wspólnymi zasobami, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego szacunku i otwartości na potrzeby drugiej osoby. Grupy wielowiekowe stanowią odzwierciedlenie realnego świata.

Zapisz dziecko

Jeśli podzielasz nasze spojrzenie na wychowanie dzieci i chcesz, by Twoje dziecko trafiło do przedszkola lub żłobka, w którym będzie traktowane jak człowiek – zapisz dziecko do Zielonej Wieży 🙂

WYBIERZ PLACÓWKĘ