Edukacji Demokratycznej

Edukacji Demokratycznej

Edukacja demokratyczna to tradycja edukacyjna, w której dzieci na równi z dorosłymi biorą udział w procesie tworzenia swoich doświadczeń rozwojowych. W miejsce hierarchii, posłuszeństwa i z góry nałożonego programu, którymi charakteryzuje się konwencjonalny system nauczania, fundamentalną wartością w edukacji demokratycznej jest wolność dziecka. Dziecko indywidualnie wybiera to, czego chce się uczyć, kierując się wewnętrzną motywacją i zainteresowaniami. Rolą nauczyciela jest proponowanie, inspirowanie i wspieranie samodzielności dziecka. Poczucie satysfakcji i szczęścia dziecka płynące z wolności idą w parze z rozwojem kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności.