Asia

Z wykształcenia jestem antropologiem kulturowym. Wybrałam te studia między innymi dlatego, że przyciągał mnie paradygmat rozumiejący: próba zrozumienia „innego” przez spojrzenie na świat jego oczyma, spoglądanie „od wewnątrz” badanych zjawisk. Ta sama wartość poprowadziła mnie na podyplomowe studia z mediacji, gdzie najcenniejszą rzeczą, jaką dla siebie znalazłam, było porozumienie bez przemocy.

Te same wartości przyświecają mi w pracy z dziećmi. Przygodę z najmłodszymi rozpoczęłam najpierw jako starsza siostra, potem jako niania, prowadząc warsztaty w instytucjach kultury, wreszcie w alternatywnych przedszkolach.

Bliska jest mi pedagogika leśna, błoto, kałuże, leśne skarby i kontakt z tym, co żyje wokoło nas. Przykładam dużą wagę do kwestii regulacji emocji i doświadczania świata całym sobą – wszystkimi zmysłami. Poszukuję takich sposobów towarzyszenia młodemu człowiekowi, aby przy poszanowaniu jego granic i potrzeb wspierać, pokazywać i dzielić się doświadczeniem, a także inspirować do odkrywania radości płynącej ze współpracy i kontaktu z drugim człowiekiem.

Ważna jest dla mnie ekologia. Uważam, że przykład, jaki dajemy sobą, ma ogromne znaczenie w tej i innych kwestiach J

Mam za sobą dwa intensywne kursy Mediacji według porozumienia bez przemocy oraz inne warsztaty i szkolenia w zakresie PBP. Posiadam uprawnienia opiekunki żłobkowej.