Kasia

Kasia Kalinowska psycholożka, trenerka Fundacji FamilyLab Polska. Z Zieloną Wieżą związana od 10 lat. Obecnie w ramach sieci Zielona Wieża wspiera merytorycznie nauczycieli i superwizuję zespoły żłobkowe i przedszkolne. Prowadzi również warsztaty dla rodziców.