ZAPISZ DZIECKO

Rekrutacja trwa cały rok

Zajrzyj do naszej szkoły

Zielona Wieża

Warszawa Bielany – Wilanów – Włochy, Wieliczka – i kolejne lokalizacje! Sieć placówek opartych na wartościach rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy (NVC), pedagogiki Montessori, edukacji demokratycznej i wartościach
promowanych przez Jespera Juula. Tutaj dzieci są po prostu ludźmi.

Niezwykłe przedszkole

Zielona Wieża nie jest zwykłym przedszkolem ani zwykłym żłobkiem. Tworzymy miejsce, w którym dzieci nie są przedmiotem żadnego programu. Nie oczekujemy od nich nabycia takich lub innych umiejętności w określonym czasie. Nie osaczamy ich gąszczem zajęć dodatkowych, które mają uczynić z nich „młodych geniuszy”.

Idee, które nas inspirują

Najwięcej zaczerpnęliśmy z nurtów: Rodzicielstwa Bliskości (Attachment Parenting), Porozumienia bez Przemocy (Non-violent Communication), Edukacji Demokratycznej, Pedagogiki Marii Montessori, Wartości promowanych przez Jespera Juula

Nasz zespół

Jesteśmy zespołem doświadczonych nauczycieli i opiekunów kierujących się przede wszystkim szacunkiem dla wolności i podmiotowości dzieci.

Widzimy dużą wartość w różnorodności naszego zespołu, z której pełnymi garściami czerpią dzieci. Wychodzimy z założenia, że nauczyciel jest swoim narzędziem pracy i aby mógł wspierać dzieci samego siebie i zespół, potrzebuje nieustannie dbać o swój rozwój. Mocno wierzymy w to, że naszymi najlepszymi nauczycielami są dzieci Jednak najwięcej uczymy się od nich samych, przez wnikliwą obserwację.

Cieszymy się, że możemy być uczestnikami tego fascynującego procesu, jakim jest indywidualny rozwój każdego Dziecka. Budujemy naszą społeczność w atmosferze życzliwości, otwartości i wzajemnej współpracy – do czego zapraszamy również Rodziców. Wierzymy, że najważniejszy dla dzieci jest przykład otaczających ich dorosłych, dlatego olbrzymi nacisk kładziemy na własny rozwój i spójność prezentowanych postaw i wartości.