[:pl]Obowiązek Informacyjny Zielona Wieża Sp. z o.o.[:]

[:pl]

Obowiązek Informacyjny Zielona Wieża Sp. z o.o.

Kto przetwarza dane? Administratorem Twoich danych osobowych jest Zielona Wieża Sp. z .o. o. prowadząca Przedszkole i Żłobek Zielona Wieża, ul. Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494554, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 5252580672, REGON 147052336.

W jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe? Dane osobowe są przetwarzane w celu otrzymywania informacji marketingowych takich jak informacje o rekrutacji, warsztatach, konferencjach organizowanych przez Zieloną Wieżę Sp. z o.o., oraz jej partnerów handlowych, w tym inne placówki z sieci Zielona Wieża, a także Turkusową Wieżę Sp. z o.o. prowadzącą niepubliczną szkołę podstawową Turkusowa Wieża oraz Centrum Spotkań.

Komu możemy przekazać dane? Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, firmom świadczącym usługi informatyczne, usługi hostingu.

Jak długo dane będą przechowywane? Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony, do dnia zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa? Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie pisząc na adres Zielonej Wieży Sp. z o.o. podany wyżej lub adres [email protected] Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego.

Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie? W przypadku braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie przesłać Ci materiałów związanych z informacjami o sieci Zielonej Wieży, informacji o rekrutacjach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach i innych aktualnościach.

[:]