Niezwykłe przedszkole

Tutaj dzieci są po prostu ludźmi

Zielona Wieża nie jest zwykłym przedszkolem ani zwykłym żłobkiem. Tworzymy miejsce, w którym dzieci nie są przedmiotem żadnego programu. Nie oczekujemy od nich nabycia takich lub innych umiejętności w określonym czasie. Nie osaczamy ich gąszczem zajęć dodatkowych, które mają uczynić z nich „młodych geniuszy”.

Uważamy, że rozwojowi dzieci należy przede wszystkim nie przeszkadzać. Chcemy być przy dzieciach i wspierać je w odkrywaniu własnej drogi, a nie wyznaczać im jakąś według naszych wyobrażeń. Inspirować, a nie stymulować. Tworzyć ciekawe środowisko, pokazywać świat, a nie nauczać i nie popędzać. Wpajać wartości, ale przykładem, nie dydaktyką.

Od początku istnienia Zielonej Wieży czerpiemy z kilku nurtów pedagogicznych, każdy z nich rozkładając na czynniki pierwsze i przyjmując za swoje te elementy, które dzieciom dają ciekawe i wspierające środowisko a wychowawcom pomagają stać się lepszymi towarzyszami dzieci.

Idee, które nas inspirują

Żaden nurt i podejście pedagogiczne nie jest jednak dla nas dogmatem. Jest nim szacunek dla podmiotowości i wolności drugiego człowieka – dziecka, które znajdzie się z nami w Zielonej Wieży.

Najwięcej zaczerpnęliśmy z nurtów:

Rodzicielstwa Bliskości

Przede wszystkim wiarę w moc budowania prawdziwej relacji opartej na szacunku do drugiego człowieka, choćby bardzo jeszcze młodego.

Porozumienia bez Przemocy

Wolę dotarcia do potrzeb drugiego człowieka, zamiast formułowania żądań i ocen

Edukacji Demokratycznej

Przekonanie, że dzieci nie trzeba zachęcać do poznawania świata i nauki – wystarczy im tego nie utrudniać.

Pedagogiki Marii Montessori

Uważną obserwację i podążanie za aktualnymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami każdego dziecka.

Wartości promowanych przez Jespera Juula

Wartości proponowane przez Jespera Juula- równa godność, odpowiedzialność osobista, integralność i autentyczność.

Zapisz dziecko

Jeśli podzielasz nasze spojrzenie na wychowanie dzieci i chcesz, by Twoje dziecko trafiło do przedszkola lub żłobka, w którym będzie traktowane jak człowiek – zapisz dziecko do Zielonej Wieży 🙂

WYBIERZ PLACÓWKĘ