Kasia

  • kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, w Punktach Opieki Dziennej w Warszawie
  • ukończone certyfikowane szkolenie na Opiekuna dzieci do lat 3

Mam umysł analityczno-humanistyczny, ale przede wszystkim niepokorny i otwarty. Łączę w sobie umiejętności i doświadczenia zdobyte w dwóch odmiennych środowiskach.
Wykształcenie ekonomiczne oraz 9 lat pracy w dziale Public Relations w międzynarodowej korporacji nauczyły mnie, jak w skuteczny sposób osiągać cele, będąc częścią struktur systemowych.
Praca z dziećmi to dla mnie przede wszystkim szkoła wrażliwości i uważności na człowieka jego emocje, uczucia i wartości.
Czerpiąc z obydwu doświadczeń, dziś wybieram pracę z ludźmi. Chcę wspierać ich rozwój wewnętrzny, by umieli rosnąć w siłę w zewnętrznym świecie.
Najchętniej pracuję z dziećmi i młodzieżą, czyli „człowiekiem rosnącym”. Chociaż prawda jest taka, że każdy z nas rośnie każdego dnia jeśli tylko chce.