Maria

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Pracuję również jako instruktor w Ognisku Teatralnym Teatru Ochota. Ukończyłam kurs z tutoringu. Kształcę się w kierunku pedagogiki teatru. Od początku studiów pracowałam jako animator dziecięcy, opiekunka oraz prowadziłam liczne warsztaty teatralne i profilaktyczne. W ostatnich latach byłam wychowawcą w Klubie Zamiast, do którego uczęszcza młodzież ze środowisk wykluczonych społecznie. Praca ta nauczyła mnie, że nawiązywanie relacji z dziećmi, podążanie za nimi, obdarzenie ich zaufaniem, dawanie poczucia bezpieczeństwa oraz traktowanie na równi ze sobą przyczynia się do ich prawidłowego rozwoju. Daje im to możliwość odkrywania siebie oraz własnych zdolności i umiejętności. Lubię tworzyć wspólnie z dziećmi, ponieważ to od nich najwięcej czerpię. Zielona Wieża to miejsce, które opiera się na nurtach pedagogicznych, które są mi bardzo bliskie. Prywatnie uwielbiam podróże i kino.