Aleksandra

Dzieci wołają na mnie Ola! Ja dołączyłam do zespołu wychowawców przedszkola i będę w sali zielonej. Chciałabym wnieść swoją osobą jak najwięcej w społeczność Zielonej Wieży. Chcę wspierać Wasze dzieci i stworzyć dla nich przestrzeń dla swobodnego (z jasnymi zasadami), pełnego zaufania rozwoju, gdzie jest okazywane zrozumienie dla wszystkich emocji, rozmawianie o trudnościach czy sytuacjach, gdzie nikt nie jest pozostawiony „sam sobie”. Wiem, że początki nie są łatwe, ale mam nadzieję, że uda mi się możliwie szybko nawiązać bliskie relacje z Waszymi dziećmi i z Wami, że będziecie mieć do mnie zaufanie. Myślę, że mogę powiedzieć, że dzieci inspirują mnie do znajdowania rozwiązań, do szukania odpowiedzi oraz majsterkowania czy tworzenia. Będę chciała pobudzać ich wyobraźnię, działać z nimi plastycznie czy „wydurniać się” przy wspólnej zabawie. Do zobaczenia!