Maria

Pracuję z dziećmi od 13 lat, przede wszystkim jako niania w duchu NVC i Rodzicielstwa Bliskości, a także animatorka zajęć kreatywnych. Uważam, że tworzenie bezpiecznej empatycznej przestrzeni i oddawanie dzieciom sprawczości jest kluczowe, żeby rozwijały się prawidłowo i budowały relacje oparte na wzajemnym szacunku – zarówno z rówieśnikami, jak i otaczającymi je dorosłymi. Tworzenie małych społeczności, w których każda osoba może być sobą, to dla mnie początek pozytywnej zmiany społecznej. Chcę współtworzyć miejsca, w których nie reprodukuje się uprzedzeń i stereotypów, a wspiera współpracę, równość i wolność w doświadczaniu i uczeniu się od siebie, a także w badaniu granic i ich stawianiu. Marzę o tym, żeby dzieci niezależnie od stopnia uprzywilejowania w społeczeństwie miały szansę doświadczyć takiego podejścia w placówkach edukacyjnych i szerzej, w relacjach nawiązywanych w życiu. Praca z dziećmi, ich szczerość i niekonwencjonalne myślenie, sprawiają, że ciągle z nowych perspektyw mogę patrzeć na siebie i świat. Dlatego wspólny czas to dla mnie przyjemność i przygoda.