Martyna

Jestem osobą odpowiedzialną, dobrze zorganizowaną oraz cierpliwą. W kontaktach z dziećmi staram się dostrzegać, rozumieć i reagować na ich emocje i potrzeby. W swojej pracy często odnoszę się do pedagogiki zabawy, która jest naturalną formą aktywności dziecka. Cenię sobie również aktywność fizyczną, ponieważ uważam, że ruch wyzwala w przedszkolakach największą siłę i kreatywność. Priorytetem dla mnie jest stwarzanie w grupie poczucia bliskości, zaufania i bezpieczeństwa.