Justyna

Moja przygoda z dziećmi zaczęła się w wieku 13 lat, kiedy to pomagałam rodzicom w wychowaniu dwóch młodszych sióstr z niepełnosprawnościami. Ta możliwość pomocy właśnie zapoczątkowała moją miłość do dzieci i chęć szukania różnych sposobów sprawienia, aby z uśmiechem na twarzy uczyły się  nowych rzeczy i poznawały świat . Jestem wielbicielką pedagogiki Marii Montessori, bliskości i porozumienia bez przemocy. Aktualnie też studentką pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną. Interesuję się psychologią, medycyną, śpiewem, malarstwem, naturą. Uważam, że wiek to tylko liczba i wszyscy uczymy się od siebie nawzajem bez względu na to, czy mamy rok czy pięćdziesiąt lat, bo wszyscy jesteśmy równi.

Daria

Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią z doświadczeniem w pracy edukacyjnej i badawczej, facylitatorką (certyfikowaną przez Newschool, Oslo), dietetyczką i opiekunką w żłobku (certyfikowaną w nurcie rodzicielstwa bliskości).

W rodzicielstwie bliskości, porozumieniu bez przemocy i innych kierunkach akcentujących znaczenie relacji, empatii i akceptacji, odnajduję to, co dla mnie ważne w pracy z dziećmi: budowanie więzi, która daje dziecku oparcie i poczucie bezpieczeństwa; tworzenie przestrzeni, w której dzieci mogą być sobą i wyrażać się w pełni; autentyczna, żywa obecność – czyli widzenie i słyszenie dziecka w taki sposób, że ono czuje się widziane, słyszane i traktowane poważnie; towarzyszenie dziecku i wspieranie go w rozumieniu własnych przeżyć, a także w rozpoznawaniu i komunikowaniu własnych granic.

W życiu uskrzydlają mnie doświadczenia więzi z ludźmi – małymi i dużymi, moje prywatne związki z naturą oraz zwolnienia na uważność. Korzyści, jakie w pracy nad sobą daje mi praktyka mindfulness, inspirują mnie do szukania metod pracy z dziećmi opartych na uważności.

Agnieszka

Jestem psycholożką dziecięcą, ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem również edukatorką Pozytywnej Dyscypliny, trenerką TUS, prowadzę warsztaty dla dzieci oraz dorosłych. Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę na rozmaitych szkoleniach, jednak właśnie praca z najmłodszymi nieustannie przekonuje mnie, że to dzieci są najlepszymi nauczycielami.

Szacunek, zaufanie i wrażliwość to filary, którymi podpieram swoją współpracę z dziećmi, rodzicami, nauczycielami. Staram się podążać za potrzebami konkretnego dziecka, konkretnej rodziny, zamiast trzymać się utartych schematów postępowania czy metod wychowawczych. Każdy z nas jest inny i zasługuje na indywidualne spojrzenie, uważność, zaopiekowanie.

Moją wielką pasją jest teatr i muzyka. Należę do amatorskiej grupy teatralnej oraz stworzyłam swój własny projekt muzyczny o nazwie „Bajda”. Praca na scenie to mój „wiatr w żagle” i artystyczne spełnienie. Jestem też mamą 2-letniego Jasia.

Barbara

Trenerka rozwoju osobistego i zawodowego, bajkoterapeutka, edukatorka, profilaktyczka i mama. Realizatorka rekomendowanych programów takich jak: „UNPLUGGED”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „Programu Wzmacniania Rodziny”, „Cukierki”. Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Absolwentka psychologii rozwoju osobistego i zawodowego. Autorka i realizatorka autorskich warsztatów i projektów edukacyjno-rozwojowych.
Pracuje holistycznie w duchu Dialogu motywującego, Porozumienia bez przemocy, Pozytywnej Dyscypliny. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami, skupiając się głównie na radzeniu sobie z emocjami i budowaniu dobrych relacji. Organizuje również rozwojowe spotkania dla kobiet. Jako odskocznię od codzienności uwielbia wędrówki po górach, fotografię, książki i rower.

Iza

Od lat interesuję się psychologią a na co dzień staram się dawać dzieciom wsparcie w każdej sytuacji i pozwolić wybrzmieć każdym emocjom. Lubię towarzyszyć dzieciom w zabawie i w trudnych sytuacjach, obserwować je, gdy uczą się i poznają nowe rzeczy.

Ukończyłam socjologię na kierunku komunikacja społeczna oraz pracę socjalną.  Brałam czynny udział w różnych zbiórkach oraz pomagałam organizować imprezy dla dzieci niepełnosprawnych. Byłam wolontariuszką w Krakowskim Towarzystwie Autystycznym. Doświadczenie w pracy z dziećmi opieram między innymi na swojej rodzinie, posiadam dwoje dzieci: w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym. Przez 7 lat mieszkałam w Niemczech, gdzie miałam okazję obserwować bliskościowe podejście rodziców do dzieci.

Dzieci są naszą przyszłością, to one będą budowały świat. Chcę pozwalać im być sobą, marudzić, odkrywać, bawić się, być szczęśliwym i złym. Dzieci mają takie same prawa jak my. Cieszę się, że istnieje takie miejsce jak „Zielona Wieża”, gdzie dzieci mogą być sobą i dokonywać samodzielnie wyborów każdego dnia.

Dorota

Jestem nauczycielką przedszkola i animatorką społeczno-kulturową. Pasjonuję się filozofią i pedagogiką Montessori oraz rodzicielstwem bliskości. Uwielbiam towarzyszyć dzieciom w eksplorowaniu świata. Zabawy na świeżym powietrzu, wychowanie przez sztukę, podążanie za zainteresowaniami dzieci to mój sposób pracy. W domu jestem mamą prywatnych przedszkolaków😉 Zosi, Jurka i Witka

Żaneta

Prywatnie jestem mamą Patryka i Wiktorii, z wykształcenia fizjoterapeutką, opiekunką dziecięcą. Lubię górskie wycieczki, szaleństwa na śniegu, snowboard, narty biegowe i kocham pływać. Nic wyszukanego, ale dającego dużo energii, oddechu i przestrzeni na długie rozmowy z dziećmi.

Część życia mieszkałam w Norwegii. Uświadomiłam sobie, że to właśnie tam zaczęła się moja przygoda z pedagogiką Montessori. Najlepiej o podejściu do wychowaniu dzieci, które miałam okazję tam obserwować, poznawać, uczyć się i wdrażać w życie, wtedy jako mama, teraz jako opiekunka w Zielonej Wieży oddają słowa Marii Montessori: „Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj je do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Pozwól im zdjąć buty, gdy znajdą kałuże wody i gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegają po niej i depczą ją bosymi stopami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano”.

Norwegia mnie zainspirowała, ponieważ to kraj, gdzie na kaszel zaleca się mróz, gdzie dzieci w przedszkolach śpią na świeżym powietrzu, nabierając odporności, gdzie bez względu na to czy świeci słońce, czy pada deszcz dzieci spędzają mnóstwo czasu na zewnątrz świetnie przygotowane do panujących tam warunków.

W swojej pracy bazuję na budowaniu szczerych relacji z dziećmi. Wciąż wzbogacam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach z pedagogiki Montessori, zgłębiam tajniki NVC oraz rodzicielstwa bliskości. Staram się stwarzać dzieciom warunki dla rozwoju logicznego myślenia, samodzielności, wyrażania własnych myśli, wspierać w podejmowaniu ich własnych wyborów. Praca z dziećmi daje mi radość i satysfakcję. Cieszę się że mogę odkrywać z nimi nieznane. Obserwuję, staram się dawać im przestrzeń do wyrażania własnych potrzeb. Ważne jest dla mnie budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu.

Cieszę się, że mogę być częścią zespołu, w którym pracują ludzie bardzo zaangażowani w swoją pracę, empatyczni, tworzący przyjazne, bezpieczne miejsce dla małych odkrywców.

Alina

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i wczesnoszkolnym, posiadam także uprawnienia do pracy w żłobku. Ukończyłam kurs pedagogiki Marii Montessori i to on wyraźnie wyznaczył mi kierunek, w którym chciałabym się dalej rozwijać. Przez kilka lat pracowałam jako niania, byłam nauczycielką świetlicy i wspomagającą oraz wychowawczynią w przedszkolu. Jestem mamą Uli i Radka – codzienność z nimi pokazuje mi zupełnie nowy wymiar bycia z dziećmi i towarzyszenia im w odkrywaniu świata. Jestem głęboko przekonana, że dzieci najlepiej rozwijają się w przestrzeni, w której panują dobre relacje, nie brakuje uśmiechu, wzajemnej uważności i otwartości, swobodnej zabawy i kontaktu z naturą. Lubię obserwować, z jakim zaangażowaniem małe dzieci poznają świat, uczą się bycia w nim i czuję wdzięczność z to, że mogę im w tym towarzyszyć i być blisko.

Ela

Ukończyłam studia na kierunku socjologia i praca socjalna. Interesuję się psychologią,

pedagogiką rozwoju dziecka, zagadnieniami związanymi z integracją sensoryczną.

Jako mama dziecka wysoko wrażliwego na bieżąco zgłębiam wiedzę na ten temat. Jestem osobą kreatywną, dużą przyjemność sprawia mi tworzenie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, m.in. stymulujących lewą półkulę mózgu czy lapbooków o różnej tematyce. Posiadam artystyczną duszę. Dobrze czuję się w organizowaniu zajęć plastycznych czy muzycznych. Lubię zajęcia, w których można się pobrudzić, jednocześnie tworząc.

Jestem osobą empatyczną, której nie jest obojętny los innych ludzi. Staram się dostrzegać potrzeby innych. Wspieram dzieci w rozwijaniu autonomii, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Uważam, że do każdego z nich należy podchodzić w sposób indywidualny, gdyż każde dziecko posiada inne potrzeby. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i mam nadzieję, że będę dla nich godnym towarzyszem w odkrywaniu otaczającego nas świata.

Asia

Z wykształcenia jestem antropologiem kulturowym. Wybrałam te studia między innymi dlatego, że przyciągał mnie paradygmat rozumiejący: próba zrozumienia „innego” przez spojrzenie na świat jego oczyma, spoglądanie „od wewnątrz” badanych zjawisk. Ta sama wartość poprowadziła mnie na podyplomowe studia z mediacji, gdzie najcenniejszą rzeczą, jaką dla siebie znalazłam, było porozumienie bez przemocy.

Te same wartości przyświecają mi w pracy z dziećmi. Przygodę z najmłodszymi rozpoczęłam najpierw jako starsza siostra, potem jako niania, prowadząc warsztaty w instytucjach kultury, wreszcie w alternatywnych przedszkolach.

Bliska jest mi pedagogika leśna, błoto, kałuże, leśne skarby i kontakt z tym, co żyje wokoło nas. Przykładam dużą wagę do kwestii regulacji emocji i doświadczania świata całym sobą – wszystkimi zmysłami. Poszukuję takich sposobów towarzyszenia młodemu człowiekowi, aby przy poszanowaniu jego granic i potrzeb wspierać, pokazywać i dzielić się doświadczeniem, a także inspirować do odkrywania radości płynącej ze współpracy i kontaktu z drugim człowiekiem.

Ważna jest dla mnie ekologia. Uważam, że przykład, jaki dajemy sobą, ma ogromne znaczenie w tej i innych kwestiach J

Mam za sobą dwa intensywne kursy Mediacji według porozumienia bez przemocy oraz inne warsztaty i szkolenia w zakresie PBP. Posiadam uprawnienia opiekunki żłobkowej.