Ela

Ukończyłam studia na kierunku socjologia i praca socjalna. Interesuję się psychologią,

pedagogiką rozwoju dziecka, zagadnieniami związanymi z integracją sensoryczną.

Jako mama dziecka wysoko wrażliwego na bieżąco zgłębiam wiedzę na ten temat. Jestem osobą kreatywną, dużą przyjemność sprawia mi tworzenie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, m.in. stymulujących lewą półkulę mózgu czy lapbooków o różnej tematyce. Posiadam artystyczną duszę. Dobrze czuję się w organizowaniu zajęć plastycznych czy muzycznych. Lubię zajęcia, w których można się pobrudzić, jednocześnie tworząc.

Jestem osobą empatyczną, której nie jest obojętny los innych ludzi. Staram się dostrzegać potrzeby innych. Wspieram dzieci w rozwijaniu autonomii, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Uważam, że do każdego z nich należy podchodzić w sposób indywidualny, gdyż każde dziecko posiada inne potrzeby. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i mam nadzieję, że będę dla nich godnym towarzyszem w odkrywaniu otaczającego nas świata.