Edyta

Doświadczona coach i mentor specjalizująca się w budowaniu relacji międzyludzkich i rozwoju osobistym człowieka zgodnym z jego najwyższym potencjałem. Zdecydowana, by towarzyszyć mu w najważniejszym okresie, czyli między 1 a 6 rokiem życia, kiedy to zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze, dzięki którym kształtuje się osobowość. Zachwycona dziecięcą autentycznością i zaufaniem do życia.

Pasjonatka NVC oraz metody Montessori, których umiejętne zastosowanie „NA CZAS” staje się skutecznym narzędziem do rozwinięcia bezinteresownych, samoregulujących się, troskliwych istot ludzkich, które znają swoją wartość, potrafią rozwiązywać problemy i mają

świadomość swoich zasobów, aby prowadzić udane życie w społeczeństwie dzięki własnym wysiłkom.

Cierpliwa, empatyczna, zabawna, ale i świadoma odpowiedzialności za młodego człowieka potrafi i pragnie być towarzyszem oświetlającym mu drogę.

Absolwentka wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odważna dość, by zmienić zawód i przez podjęcie dalszej edukacji w dziedzinie nauczania, rozwoju, efektywnej komunikacji w college Chichester, Uniwersytecie Londyńskim i Uniwersytecie Chichester móc pracować z ludźmi dla ich dobra nie tylko materialnego. Obecnie w procesie certyfikacji trenera NvC. Jednocześnie nauczycielka języka angielskiego w nurcie Helen Doron. Prywatnie podróżniczka, joginka, żyjąca najbardziej jak to możliwe w zgodzie i bliskości z naturą Ziemi.