Ankieta

Obowiązek Informacyjny Zielona Wieża sp. z o.o.

Kto przetwarza dane? Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest podmiot prowadzący Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Zielona Wieża – Zielona Wieża Sp. z o.o., ul. Wergiliusza 5, 01- 915 Warszawa (KRS 147059781).

Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane? Dane osobowe są przetwarzane w celu sprawdzenia dopasowania klienta do profilu usług świadczonych przez Zielona Wieża Sp. z o.o. (co stanowi usprawiedliwiony interes prawny Administratora) oraz nawiązania kontaktu mailowo lub telefonicznie.

Komu możemy przekazać dane? Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług.

Jak długo dane będą przechowywane? W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług dane zostaną usunięte w terminie 10 dni od końca następnego miesiąca po wypełnieniu ankiety. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług, dane będą przechowane przez okres przedawnienia wskazany w kodeksie cywilnym, czyli będzie to okres 6 lat od końca roku w którym zaprzestaliśmy świadczenia usług.

Jakie masz prawa? Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i Twojego dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego.

Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie? Niestety w przypadku braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie zaoferować Ci naszych usług dopasowanych do twoich potrzeb.