Deprecated: Optional parameter $list declared before required parameter $submit_text is implicitly treated as a required parameter in /var/www/zielonawieza_multisite/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
 » Rodzicielstwa Bliskości
Rodzicielstwa Bliskości

[:pl]

Rodzicielstwa Bliskości

Choć sam termin „rodzicielstwo bliskości” (ang. Attachment Parenting, AP) został utworzony stosunkowo niedawno przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa, odnosi się do filozofii rodzicielstwa i wychowania znanej i praktykowanej od dawna. Opiera się ona na założeniu, że Dziecko tworzy z rodzicami (głównymi opiekunami) silną więź emocjonalną, która ma zasadniczy wpływ na sposób jego funkcjonowania w różnych sferach życia, subiektywne poczucie dobrostanu oraz umiejętność kształtowania satysfakcjonującej relacji z innymi ludźmi w przyszłości. Kluczem do osiągnięcia pełni potencjału Dziecka jest wykształcenie tzw. bezpiecznego stylu przywiązania, którego rozwój wspierają działania wypływające z idei rodzicielstwo bliskości. Najważniejszymi osobami dla małego Dziecka są oczywiście rodzice, niemniej bardzo istotne są także te relacje, które Dziecko nawiązuje z innymi osobami ze swojego otoczenia. Dlatego my – jako osoby, którym powierzają Państwo swoje Dzieci pod opiekę – przykładamy szczególną wagę do jakości codziennych interakcji, a w konsekwencji – budowania dobrej relacji z Dziećmi. Nasze działania mają na celu adekwatne odpowiadanie na ich potrzeby, a tym samym – zapewnienie im bezpieczeństwa emocjonalnego. W myśl rodzicielstwa bliskości: Jesteśmy otwarci na noszenie i kołysanie dzieci w nosidle. Wspieramy karmienie piersią. Dbamy o spożywanie posiłków w spokoju i poszanowaniu samego rytuału jedzenia. Zapewniamy bezpieczną przestrzeń i czas na sen oraz wypoczynek Dziecka adekwatnie do jego potrzeb. Wiemy, że płacz dziecka lub wyraz innych emocji są komunikatami nt. jego potrzeb. Stosujemy aktywne słuchanie, wrażliwe również na komunikaty pozawerbalne.

W myśl rodzicielstwa bliskości:

 • Jesteśmy otwarci na noszenie i kołysanie dzieci w nosidle.
 • Wspieramy karmienie piersią.
 • Dbamy o spożywanie posiłków w spokoju i poszanowaniu samego rytuału jedzenia.
 • Zapewniamy bezpieczną przestrzeń i czas na sen oraz wypoczynek Dziecka adekwatnie do jego potrzeb.
 • Wiemy, że płacz dziecka lub wyraz innych emocji są komunikatami nt. jego potrzeb.
 • Stosujemy aktywne słuchanie, wrażliwe również na komunikaty pozawerbalne.
[:en]

Rodzicielstwa Bliskości

Choć sam termin „rodzicielstwo bliskości” (ang. Attachment Parenting, AP) został utworzony stosunkowo niedawno przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa, odnosi się do filozofii rodzicielstwa i wychowania znanej i praktykowanej od dawna. Opiera się ona na założeniu, że Dziecko tworzy z rodzicami (głównymi opiekunami) silną więź emocjonalną, która ma zasadniczy wpływ na sposób jego funkcjonowania w różnych sferach życia, subiektywne poczucie dobrostanu oraz umiejętność kształtowania satysfakcjonującej relacji z innymi ludźmi w przyszłości. Kluczem do osiągnięcia pełni potencjału Dziecka jest wykształcenie tzw. bezpiecznego stylu przywiązania, którego rozwój wspierają działania wypływające z idei rodzicielstwo bliskości. Najważniejszymi osobami dla małego Dziecka są oczywiście rodzice, niemniej bardzo istotne są także te relacje, które Dziecko nawiązuje z innymi osobami ze swojego otoczenia. Dlatego my – jako osoby, którym powierzają Państwo swoje Dzieci pod opiekę – przykładamy szczególną wagę do jakości codziennych interakcji, a w konsekwencji – budowania dobrej relacji z Dziećmi. Nasze działania mają na celu adekwatne odpowiadanie na ich potrzeby, a tym samym – zapewnienie im bezpieczeństwa emocjonalnego. W myśl rodzicielstwa bliskości: Jesteśmy otwarci na noszenie i kołysanie dzieci w nosidle. Wspieramy karmienie piersią. Dbamy o spożywanie posiłków w spokoju i poszanowaniu samego rytuału jedzenia. Zapewniamy bezpieczną przestrzeń i czas na sen oraz wypoczynek Dziecka adekwatnie do jego potrzeb. Wiemy, że płacz dziecka lub wyraz innych emocji są komunikatami nt. jego potrzeb. Stosujemy aktywne słuchanie, wrażliwe również na komunikaty pozawerbalne.

W myśl rodzicielstwa bliskości:

 • Jesteśmy otwarci na noszenie i kołysanie dzieci w nosidle.
 • Wspieramy karmienie piersią.
 • Dbamy o spożywanie posiłków w spokoju i poszanowaniu samego rytuału jedzenia.
 • Zapewniamy bezpieczną przestrzeń i czas na sen oraz wypoczynek Dziecka adekwatnie do jego potrzeb.
 • Wiemy, że płacz dziecka lub wyraz innych emocji są komunikatami nt. jego potrzeb.
 • Stosujemy aktywne słuchanie, wrażliwe również na komunikaty pozawerbalne.
[:]